?!DOCTYPE HTML> PVC复合软板厂家(供应,生) - 河间市金马塑业有限公?/title> <meta name="Keywords" content="PVC复合软板厂家"> <meta name="Description" content="Z详细介绍PVC复合软板厂家产品内容,包括PVC复合软板厂家的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有PVC复合软板厂家新闻以及最新的市场PVC复合软板厂家h.咨询电话:0317-3216888"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/news/css/metinfo_ui.css" id="metuimodule" data-module ="10001" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/news/css/metinfo.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/news/css/jquerys.jslides.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/news/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/news/js/jquery.jslides.js"></script> <script src="/template/news/js/honet.js" type=text/javascript></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top-nav"><span class="lf">河间市金马塑业有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">塑胶地板生厂家</a>?a href="/supply/">pvch地板</a>?a href="/news/">苏州ҎU维集成墙板</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="top-language ri"> <span class="homes lf"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/19670/stat/"></script></span> <span class="lines lf"></span> <span class="fav lf"><a href="/sitemap.html" class="top_link" target="_blank">|站地图</a></span> <span class="lines lf"></span> </div> </div> <div class="top-logo inner"> <img src="/uploads/logo/20180110014953.png" alt="河间市金马塑业有限公? width="1200"/> </div> <div class="navigation"> <ul class="menu"> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/" title="|站首页" rel="nofollow">|站首页</a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/about" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/news" rel="nofollow" title="新闻资讯">新闻资讯</a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/supply" rel="nofollow" title="产品中心">产品中心</a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow" title="服务与支?>服务与支?/a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow" title="合作与代?>合作与代?/a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/about/about4.html" rel="nofollow" title="客户案例">客户案例</a> </li> <li class="line"></li> <li class="menu-item font2"><a href="/contact" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a> </li> <li class="line"></li> </ul> </div> <div class="met_flash"> <div id="full-screen-slider"> <ul id="slides"> <li style="background:url('images/001_1.jpg') no-repeat center top"></li> <li style="background:url('images/002_1.jpg') no-repeat center top"></li> <li style="background:url('images/003_1.jpg') no-repeat center top"></li> </ul> </div> </div> <script> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180105045731.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180105045743.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180105045754.jpg"; document.getElementById("slides").innerHTML="<li style=\"background:url('"+picarr[3]+"') no-repeat center top\"></li><li style=\"background:url('"+picarr[1]+"') no-repeat center top\"></li><li style=\"background:url('"+picarr[2]+"') no-repeat center top\"></li>"; </script> <div class="sidebar inner"> <div class="position">当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/pvcrb/">PVC软板</a> > <a href="/supply/173.html">PVC复合软板厂家</a> </div> <div class="sb_nav"> <h3 class='title font2'>产品分类 <span></span></h3> <div class="active" id="sidebar"> <dl> <dt ><a href='/pvcfsjc/' title='PVCh'><span>PVCh</span></a></dt> </dl> <dl> <dt ><a href='/pvcsjdb/' title='PVC塑胶地板'><span>PVC塑胶地板</span></a></dt> </dl> <dl> <dt ><a href='/zmqwjcqb/' title='ҎU维集成墙板'><span>ҎU维集成墙板</span></a></dt> </dl> <dl> <dt ><a href='/pvcrb/' title='PVC软板'><span>PVC软板</span></a></dt> </dl> <dl> <dt ><a href='/pvcdbg/' title='PVC地板?><span>PVC地板?/span></a></dt> </dl> <dl> <dt ><a href='/fhdb/' title='防滑地板'><span>防滑地板</span></a></dt> </dl> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="sb_box br-bg"> <h3 class="title font2">产品详情</h3> <div class="clear"></div> <div class="editor" id="shownews"> <h1 class="title font2">PVC复合软板厂家</h1> <div class="editors">        建筑行业的发展是需要很多的原料的用的Q所以,舞台地板成Z我们的一个重要选择Q但是我们一定要对它q行合理的利用,q样Q它的效果才会发挥到好,那么我们来看看怎么操作才是正确的吧?br />       水淬/I气淬火-表面处理Q清z与转化处理Q?拉弯?涂润滑齐-卷取{。热处理、{化处理与涂润滑剂是关键工序,ABS板带的生产能力就军_于这些工序的通过量。热处理工序除了在固溶与退火功能外Q还应有生T4PQ预时效Q状态带L功能Q这是生产可热处理强化ABS板带Ҏ的一U状态?br />       以上Q就是我们对她的详细的讲解了Q那么你Ҏ?a href="/supply/174.html" target="_blank">PVC复合软板?/a>家的产品是不是已l生了兴趣了呢Q如果你对它有订购意向的话,Ƣ迎你随时到我们<a href="/supply/173.html" target="_blank">PVC复合软板厂家</a>的网站进行查看,谢谢你对我们的关注。祝您工作愉快?br /> <div> <br /> </div> <img src="/uploads/image/20150725/20150725152656_1446.jpg" alt="" /> </div> <div class="met_hits" align="right">本文链接Q?a href='http://www.myfaifo.com/supply/173.html'>http://www.myfaifo.com/supply/173.html</a>  更新旉Q?015-07-25 00:00:00  </div> <div class="clear"></div> <div class="met_hits" align="right">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=PVC%c8%ed%b0%e5'>PVC软板</a>,<a href='/key.aspx?k=PVC%b8%b4%ba%cf%c8%ed%b0%e5%bc%db%b8%f1'>PVC复合软板h</a>,<a href='/key.aspx?k=PVC%b8%b4%ba%cf%c8%ed%b0%e5%c5%fa%b7%a2'>PVC复合软板批发</a>,</div> <div class="clear"></div> <div class="met_page"><div class="pageleft">上一条:<a href="/supply/174.html">PVC复合软板?/a></div><div class="pageright">下一条:<a href="/supply/172.html">PVC复合软板生厂家</a></div></div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/174.html" title="PVC复合软板? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/19670/20150725032721.jpg?path=www.myfaifo.com/uploads/cp/20150725032721.jpg" title="PVC复合软板? alt="PVC复合软板?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/174.html" title="PVC复合软板? rel="nofollow">PVC复合软板?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/173.html" title="PVC复合软板厂家" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/19670/20150725032701.jpg?path=www.myfaifo.com/uploads/cp/20150725032701.jpg" title="PVC复合软板厂家" alt="PVC复合软板厂家"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/173.html" title="PVC复合软板厂家" rel="nofollow">PVC复合软板厂家</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/172.html" title="PVC复合软板生厂家" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/19670/20150725032643.jpg?path=www.myfaifo.com/uploads/cp/20150725032643.jpg" title="PVC复合软板生厂家" alt="PVC复合软板生厂家"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/172.html" title="PVC复合软板生厂家" rel="nofollow">PVC复合软板生厂家</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/171.html" title="PVC复合软板刉厂" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/19670/20150725032623.jpg?path=www.myfaifo.com/uploads/cp/20150725032623.jpg" title="PVC复合软板刉厂" alt="PVC复合软板刉厂"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/171.html" title="PVC复合软板刉厂" rel="nofollow">PVC复合软板刉厂</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul> <li><a href="/news/117.html" title="PVC软板如何保证我们使用施工中的基本应用" rel="nofollow">PVC软板如何保证我们使用施工中的基本应用</a></li> <li><a href="/news/116.html" title="PVC软板如何保证我们使用施工中的基本应用" rel="nofollow">PVC软板如何保证我们使用施工中的基本应用</a></li> <li><a href="/news/110.html" title="PVC软板E_性如何更好展? rel="nofollow">PVC软板E_性如何更好展?/a></li> <li><a href="/news/103.html" title="PVC软板对表面^整度基本处理" rel="nofollow">PVC软板对表面^整度基本处理</a></li> <li><a href="/news/98.html" title="PVC软板是透明度极高的产品" rel="nofollow">PVC软板是透明度极高的产品</a></li> <li><a href="/news/88.html" title="PVC软板占据建筑市场的重要位|? rel="nofollow">PVC软板占据建筑市场的重要位|?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footer_bg"> <div class="footmenu inner"> <ul><a class="title" href="/" rel="nofollow">|站首页</a> <A class="title" href="/about/" rel="nofollow">关于我们</A> <A class="title" href="/news" rel="nofollow">新闻资讯</A> <A class="title" href="/supply" rel="nofollow">产品中心</A> <a class="title" rel="nofollow" href="/about/about2.html">服务与支?/a></li> <a class="title" rel="nofollow" href="/about/about3.html">合作与代?/a> <a class="title" rel="nofollow" href="/about/about4.html">客户案例</a> <a class="title" rel="nofollow" href="/contact">联系我们</a></ul> <div class="copyright font2" style="float:left; width:900px;">版权所有:河间市金马塑业有限公?#160; ҎU维集成墙板哪家好?供应订做多少钱?PVC防水h怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供PVCh、塑胶地ѝ竹木纤l集成墙板厂家、中国塑胶地板生产厂家等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ  <br/><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-12-12/"></script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254060132'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1254060132%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><br/><a target="_blank" title="卓讯|络" class="bot_link">卓讯|络</a>卓讯|络 </div> <div class="fotcontact ri"><p class="title">联系我们</p> <p>地址Q河间市束城工业?br/>电话Q?317-3216888 <br/>传真Q?317-3216388 <br/><br/></p></div> </div> </div> <div class="footlinks"><span>友情链接Q?/span> <a title="常州装Ş公司" target="_blank">常州装Ş公司</a> <a title="化学L? target="_blank">化学L?/a> <a title="郑州木雕屏风" target="_blank">郑州木雕屏风</a> <a title="刷镀铜锌? target="_blank">刷镀铜锌?/a> <a title="重庆彩钢净化板" target="_blank">重庆彩钢净化板</a> <a title="Ȁ光切割机" target="_blank">Ȁ光切割机</a> <a title="不发火水泥砂? target="_blank">不发火水泥砂?/a> <a title="免烧砖机讑֤" target="_blank">免烧砖机讑֤</a> <a title="成都防腐? target="_blank">成都防腐?/a> <a title="云南托" target="_blank">云南托</a> <a title="建筑模板h" target="_blank">建筑模板h</a> <a title="外墙d_厂家批? target="_blank">外墙d_厂家批?/a> <a title="拉森钢板桩出U? target="_blank">拉森钢板桩出U?/a> <a title="Ƨ式起重? target="_blank">Ƨ式起重?/a> <a title="武汉劳保工作服定? target="_blank">武汉劳保工作服定?/a> <a title="兰州真金? target="_blank">兰州真金?/a> <a title="武汉道\划线" target="_blank">武汉道\划线</a> <a title="铝模板厂? target="_blank">铝模板厂?/a> <a title="黄a? target="_blank">黄a?/a> <a title="一体化污水ȝ讑֤" target="_blank">一体化污水ȝ讑֤</a> <a title="贵州雕" target="_blank">贵州雕</a> <a title="分散染料h" target="_blank">分散染料h</a> <a title="武汉办公屏风" target="_blank">武汉办公屏风</a> <a title="默香酥饼" target="_blank">默香酥饼</a> <a title="静电环报警器" target="_blank">静电环报警器</a> <a title="房R内饰改装" target="_blank">房R内饰改装</a> <a title="C盒? target="_blank">C盒?/a> <a title="潢川苗木" target="_blank">潢川苗木</a> <a title="唐山东风康汽R销? target="_blank">唐山东风康汽R销?/a> <a title="承兑汇票贴现公司" target="_blank">承兑汇票贴现公司</a> <a title="成都奖牌" target="_blank">成都奖牌</a> <a title="东莞饭堂承包" target="_blank">东莞饭堂承包</a> <a title="燕遇" target="_blank">燕遇</a> <a title="球墨铔R汽R配g" target="_blank">球墨铔R汽R配g</a> <a title="辽宁q告宣传" target="_blank">辽宁q告宣传</a> <a title="大锅台加? target="_blank">大锅台加?/a> <a title="矛_庄广告制? target="_blank">矛_庄广告制?/a> <a href="http://www.myfaifo.com/" title="PVCh" target="_blank">PVCh</a> </div> <a href="http://www.myfaifo.com/">Ͷƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>